STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101746 Thiết bị y tế và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 719 Công ty cổ phần Vietmedical – Phân Phối Đã thu hồi
10/04/2020

101747 Thiết bị y tế điều trị chứng đau thắt ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 28PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2023

101748 Thiết bị y tế điều trị tại nhà kết hợp xung điện - nhiệt điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210102 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TAIHEI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021

101749 Thiết bị đa năng dùng luyện tập chung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1706/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023

101750 Thiết bị đa năng hỗ trợ chuẩn đoán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1706/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023