STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101781 Trocar nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 89/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

101782 Trocar nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/04/2020

101783 Trocar nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 87/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

101784 Trocar nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 100/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

101785 Trocar nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 01-112023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
06/12/2023