STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101781 Sản phẩm làm sạch và khử khuẩn thiết bị y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 353-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại Mễ Đình Đã thu hồi
10/11/2020

101782 Sản phẩm làm sạch, bảo vệ ngăn ngừa nhiễm trùng núm vú cho phụ nữ có thai và cho con bú TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 70/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Provix Việt Nam Còn hiệu lực
12/04/2021

101783 Sản phẩm làm sạch, làm dịu, phòng ngừa biến chứng da do tia xạ TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 70/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Provix Việt Nam Còn hiệu lực
12/04/2021

101784 Sản phẩm ngăn ngừa dị ứng đường hô hấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SÁIMEDS 01-2023/KQPL-SM Còn hiệu lực
01/03/2023

101785 Sản phẩm ngăn ngừa hăm tã trẻ em TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 70/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Provix Việt Nam Còn hiệu lực
12/04/2021