STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101851 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 111-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
08/01/2021

101852 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 110/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
26/05/2021

101853 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0210UK/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

101854 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện (Module kết nối hình ảnh, AT 020 đo nhãn áp tiếp xúc, Thị kính 10x ) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 091-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
09/04/2021

101855 Sinh hiển vi khám mắt và Phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 110/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dược phẩm Sang Đã thu hồi
26/04/2021