STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101931 Siro ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 885/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Còn hiệu lực
07/12/2019

101932 Siro ho TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 46-2022/VPC Còn hiệu lực
24/02/2022

101933 Siro ho NoctiTussTM TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO 04/2023/PL- BIOMEDICO Còn hiệu lực
24/11/2023

101934 SIRO KHÁNG VIÊM Efcore TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LT PHARCO 01:2023/PL-LT Còn hiệu lực
04/09/2023

101935 Six Respiratory Pathogens Nucleic Acid Diagnostic Kit TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 310723-PL-TCBIO Còn hiệu lực
31/07/2023