STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101956 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện định tính kháng nguyên vi rút viêm gan C và kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 54HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

101957 Sinh phẩm chẩn đoán invitro phát hiện định tính kháng thể kháng HTLV týp I và týp II trong máu người. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 57HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

101958 Sinh phẩm chẩn đoán invitro để phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết tương hoặc huyết thanh của người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 600HQ/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

101959 Sinh phẩm chẩn đoán invitro định tính phát hiện kháng thể IgM và IgG kháng kháng nguyên Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết trong người TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 60HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/06/2020

101960 Sinh phẩm chẩn đoán nhanh HBsAg TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2801/MERAT-2021 Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
08/03/2021