STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102011 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILMN-003-280122 Đã thu hồi
08/02/2022

102012 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILMN-003-260122 Đã thu hồi
18/02/2022

102013 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILL-003-080422 Còn hiệu lực
09/04/2022

102014 Thuốc thử Collagen xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-170/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

102015 Thuốc thử cộng hợp trong xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 294/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/12/2022