STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102071 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-356/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

102072 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian TT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-637/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2020

102073 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng 25-OH Vitamin D Total TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 17112022/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
09/12/2022

102074 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 144/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2020

102075 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng ALT/GPT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021