STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102081 Thòng lọng cắt Polyp sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK02-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/09/2022

102082 Thòng lọng cắt polyp xoay được TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0283/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
25/09/2023

102083 Thòng lọng cắt Polyp, sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.03/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
04/01/2021

102084 Thòng lọng cắt Polyp, sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.07/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

102085 Thòng lọng cắt đốt (lọng cắt bằng xung điện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 331/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019