STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102091 Thòng lọng lấy di vật nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0055/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
24/10/2019

102092 Thòng lọng lấy lưới lọc tĩnh mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0081/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
09/09/2020

102093 Thòng lọng nóng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 05/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
28/07/2023

102094 Thông màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1709/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medicent Còn hiệu lực
07/08/2019

102095 Thông màng phổi bằng silicon TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 664/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
17/01/2020