STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102216 Tay khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200386 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
09/07/2020

102217 Tay khoan Nha Khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN 01170322/WH/DKLH/B Còn hiệu lực
21/03/2022

102218 Tay khoan Nha Khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN 02170322/WH/DKLH/B Còn hiệu lực
21/03/2022

102219 Tay khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG 05MP/PL Còn hiệu lực
14/07/2022

102220 Tay khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 02/2022-PL/HM Còn hiệu lực
08/09/2022