STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102221 Test nhanh Syphilis Rapid Test Dipstick TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

102222 Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Polyri (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 022022/AME-PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/04/2022

102223 Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Pylori (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 02_12022/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

102224 Test nhanh viêm gan C SDn BioNTN HCV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 28/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

102225 Test nhanh virus SARS-COV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1125/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
18/10/2021