STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102246 Test phát hiện giang mai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M010b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
27/12/2019

102247 Test phát hiện vi khuẩn Helicobacter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M010/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
27/12/2019

102248 Test polybrene phát hiện kháng thể hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M010a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
27/12/2019

102249 Test Rubella TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 01/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
17/06/2019

102250 Test thử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 78/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại VM Còn hiệu lực
23/07/2020