STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102266 Test thử ma túy tổng hợp 5 chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG 2106-PLA-TMTLK Đã thu hồi
29/06/2022

102267 Test thử mù màu Ishihara TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04190817 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
08/08/2019

102268 Test thử nhanh AMP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

102269 Test thử nhanh CMV IgM TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

102270 Test thử nhanh cúm A và B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020007/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
05/01/2022