STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108051 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2604/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

108052 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3152/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

108053 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-271/2022/PL Còn hiệu lực
16/06/2023

108054 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

108055 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4106/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2024