STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108056 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3170/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

108057 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3180/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

108058 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 73/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

108059 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 02/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
03/02/2023

108060 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 191/2023/NP-PL Còn hiệu lực
08/09/2023