STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108061 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1536/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
01/03/2021

108062 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1665/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021

108063 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0077 Còn hiệu lực
01/06/2022

108064 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

108065 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023