STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108191 Trụ phục hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 3011A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2024

108192 Trụ phục hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 3012A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/02/2024

108193 Trụ phục hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 023021ST-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/03/2024

108194 Trụ phục hình tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

108195 Trụ phục hình (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1697/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị Y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
04/08/2019