STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108196 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 1411/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

108197 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 098-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

108198 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 2104/PL/AH Còn hiệu lực
21/04/2023

108199 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 124-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

108200 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 10-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2023