STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108331 Van dẫn lưu chủ động dịch khoang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018836 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
18/12/2019

108332 VAN DẪN LƯU CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC CÁC LOẠI TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 29.23CVPL.Sophysa Còn hiệu lực
21/02/2023

108333 VAN DẪN LƯU DỊCH NÃO TỦY CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC CÁC LOẠI TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 31.23CVPL.Sophysa Còn hiệu lực
21/02/2023

108334 Van dẫn lưu dịch não tủy và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 24.23CVPL.Wellong Còn hiệu lực
21/02/2023

108335 VAN DẪN LƯU DỊCH NÃO TỦY ĐƠN ÁP LỰC CÁC LOẠI TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 27.23CVPL.Sophysa Còn hiệu lực
21/02/2023