STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108366 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 993/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

108367 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 04-01/2021/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2023

108368 Vật liệu cấy ghép khôi phục biểu bì da Matriderm, bằng ma trận khung Collagen Elastin TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/07/2021

108369 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2557A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

108370 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ 07PLMK Còn hiệu lực
09/03/2023