STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108371 Vật liệu che tủy quang trùng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 05052023PL-SPI-001 Còn hiệu lực
05/05/2023

108372 Vật liệu che tủy răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1835/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2020

108373 Vật liệu che tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 05052023PL-SPI-002 Còn hiệu lực
05/05/2023

108374 Vật liệu che và chữa tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 2111/LN-PREVEST/BPL26 Còn hiệu lực
02/11/2023

108375 Vật liệu chêm tách kẽ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1753/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
12/11/2020