STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108406 Vật liệu cấy ghép Stent khí quản đặt trong cơ thể người TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1374/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

108407 Vật liệu cấy ghép sử dụng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200790 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Còn hiệu lực
28/12/2020

108408 Vật liệu cấy ghép sử dụng trong phẫu thuật cột sống cổ sau TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/389 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

108409 Vật liệu cấy ghép sụn mũi TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO 01/2024/TL-PL Còn hiệu lực
02/01/2024

108410 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190047.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021