STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108421 Vật liệu cố định TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1296.5-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Sao Việt Còn hiệu lực
01/11/2021

108422 Vật liệu cố định dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP SAO VIỆT 04/2022-PCBB Còn hiệu lực
09/01/2024

108423 Vật liệu Composite dùng để trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 002-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
20/08/2019

108424 Vật liệu Composite gắn band TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

108425 Vật liệu Composite gắn mắc cài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023