STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108446 Vật liệu dán hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1948/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
30/12/2020

108447 Vật liệu dán hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 220908/PL-IV-BOND Còn hiệu lực
26/12/2023

108448 Vật liệu dán khâu, mắc cài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191525 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA Còn hiệu lực
14/02/2020

108449 Vật liệu dán khay lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1753/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
12/11/2020

108450 Vật liệu dán răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2792A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022