STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108456 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202204/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
11/10/2023

108457 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202323/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/12/2023

108458 Vật liệu dùng trong nha khoa: hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 04-2023PL/DTH Đã thu hồi
29/07/2023

108459 Vật liệu dùng trong phục hình răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20231108/LN-GC/BPL Còn hiệu lực
14/08/2023

108460 Vật liệu dùng trong tái tạo cùi răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200403 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
31/07/2020