STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108471 Vật liệu chỉnh hình nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE 0109/VLNK Đã thu hồi
23/10/2023

108472 Vật liệu chỉnh hình nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE 0109/VLNK Còn hiệu lực
23/10/2023

108473 Vật liệu chỉnh hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/TM/VLCH Còn hiệu lực
08/03/2023

108474 Vật liệu chỉnh hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/ACME Còn hiệu lực
25/10/2023

108475 Vật liệu chỉnh hình răng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05200918 Công ty TNHH Thiết bị Y nha khoa Mạnh Đức Còn hiệu lực
26/08/2019