STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108486 Vật chứa mẫu dùng trong chẩn đoán in vitro TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 10/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
01/06/2022

108487 Vật chứa mẫu dùng trong chẩn đoán in vitro TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 26/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
16/08/2023

108488 Vật liệu cầm máu tự tan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018466 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
26/02/2020

108489 Vật liệu cầm máu tự tiêu dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018798 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
01/12/2019

108490 Vật liệu cầm máu tự tiêu TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2412CL29/12/18PL-TTDV/ Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
31/10/2019