STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108501 Van tim sinh học Epic Plus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 004/2023/BM-PL Còn hiệu lực
22/08/2023

108502 Van tim sinh học hai lá TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

108503 Van tim sinh học và bộ trợ cụ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/07/2019

108504 Van tim sinh học và bộ dụng cụ đo, đặt van. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 270/2022/NHATMINH-CV-PL Còn hiệu lực
01/12/2022

108505 Van tim sinh học và bộ trợ cụ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/07/2019