STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108516 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI 01.2023/PL_Hanrang Còn hiệu lực
20/06/2023

108517 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202201PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
02/10/2023

108518 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 220915/PL-IV-ETDE Còn hiệu lực
26/12/2023

108519 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20240123/SD/BPL2 Còn hiệu lực
27/01/2024

108520 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202404/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/01/2024