STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108521 Vật liệu composite hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230227/SD/BPL Còn hiệu lực
02/03/2023

108522 Vật liệu composite hàn trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1144 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
16/07/2021

108523 Vật liệu composite lỏng Esflow TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

108524 Vật liệu Composite lỏng gắn tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

108525 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-027-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021