STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108546 Vật liệu dán veneer nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 23022023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

108547 Vật liệu dùng làm răng giả dạng bột và lỏng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 007LPN/170000134/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NORITAKE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2021

108548 Vật liệu dùng làm răng giả, răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 010LPN/170000134/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN Còn hiệu lực
22/11/2021

108549 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1126/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2023

108550 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202204/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
11/10/2023