STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108556 Tủ lắc và bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
01/07/2021

108557 Tủ làm ấm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-09/HL-PCBPL/Tủ làm ấm Còn hiệu lực
13/07/2023

108558 Tủ làm ấm (tủ ấm) dịch truyền và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Tủ làm ấm (tủ ấm) dịch truyền và phụ kiện CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
30/06/2019

108559 Tủ làm ấm (tủ ấm) dịch truyền và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 22/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
04/07/2019

108560 Tủ làm ấm (tủ ấm) dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIETTECH 04/VT-PL/TBYT Còn hiệu lực
13/03/2023