STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108561 Tủ làm ấm dịch truyền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT BK01/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
16/03/2020

108562 Tủ làm ấm dịch truyền TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 2412.PLA.LGMED Còn hiệu lực
21/02/2023

108563 Tủ làm ấm dịch truyền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT 001-2024/KQPL-THACHPHAT Còn hiệu lực
10/01/2024

108564 Tủ làm ấm máu và dịch truyền TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 54/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT Còn hiệu lực
18/06/2019

108565 Tủ làm ấm máu/ dịch truyền TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021