STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108586 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 570/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
12/08/2021

108587 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 696/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HỢP TIẾN Còn hiệu lực
16/08/2021

108588 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3992021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đông Lam Còn hiệu lực
12/09/2021

108589 Tủ Lạnh Âm Sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 892/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Còn hiệu lực
25/09/2021

108590 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 57-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
30/09/2021