STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108596 Tủ lạnh bảo quản vaccine (2oC÷8oC/ -20oC÷-10oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

108597 Tủ lạnh bảo quản máu 40C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0802021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

108598 Tủ lạnh bọc chì dung trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 06-PCBPL/PHARMA-BYT Còn hiệu lực
24/08/2023

108599 Tủ lạnh chuyên dụng dùng cho y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 04/2019/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
03/11/2020

108600 Tủ lạnh dược phẩm, Tủ lạnh/đông bảo quản vaccine, Tủ đông nhiệt độ cực thấp/Tủ âm sâu, Tủ âm sâu/tủ đông y sinh, Tủ đông/ Tủ lạnh chống cháy, Tủ đông lạnh, Tủ lạnh kết hợp tủ đông, Tủ sấy đông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 0204/2024/PL-TA Còn hiệu lực
12/04/2024