STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108651 Tủ thuốc INOX có ngăn AB TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TBYT TRỌNG TIẾN 02/2023/TRONGTIEN-TTBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

108652 Tủ thuốc ngăn độc AB TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 002/2022/PLTYBY-3A Còn hiệu lực
26/09/2022

108653 Tủ thuốc thường Inox TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 002/2022/PLTYBY-3A Còn hiệu lực
26/09/2022

108654 TỦ THUỐC Y TẾ TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 076-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
12/07/2019

108655 Tủ thuốc đông y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 230000107/PCBA-HN Còn hiệu lực
14/03/2024