STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108656 Tủ thuốc đông y (Tủ đựng thuốc cổ truyền) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2023/PL-CT130 Còn hiệu lực
23/02/2023

108657 Tủ thuốc đông y inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2666A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022

108658 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 03/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

108659 Tủ tiệt trùng dụng cụ bằng tia UV và Plasma ion TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG 01/2022/ATV Còn hiệu lực
20/09/2022

108660 Tủ tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2307 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
06/07/2021