STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108661 Tủ tiệt trùng sấy ống nội soi bằng tia UVPlasma ion TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG 01/2022/ATV Còn hiệu lực
20/09/2022

108662 Tủ tiệt trùng sấy quần áo phẫu thuật bằng tia UV + plasma ion TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG 01/2022/ATV Còn hiệu lực
20/09/2022

108663 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 237/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2020

108664 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1238/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2020

108665 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM NL2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022