STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108696 Trợ cụ dùng cho phẫu thuật cố định cột sống lưng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/11/2020

108697 Trợ cụ dùng trong phẫu thuật sử dụng miếng ghép đĩa đệm liền vít TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2020

108698 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0423PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
13/09/2023

108699 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0723PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
20/09/2023

108700 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Đã thu hồi
28/06/2019