STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108706 Trợ cụ thay khớp háng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0549PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TTBYT VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
15/11/2021

108707 Trợ cụ vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 461/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

108708 Trợ cụ đo van TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

108709 Trô-ca nhựa tích hợp đóng lỗ Trô-ca TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/95 Còn hiệu lực
03/08/2023

108710 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/359 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2021