STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108716 Troca dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0624/DMED/BPL Còn hiệu lực
02/05/2024

108717 Troca nhựa các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

108718 Troca nhựa dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1623/DMED/BPL Đã thu hồi
20/07/2023

108719 Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 280822/Trocars/ Amnotec/ Germany Còn hiệu lực
22/01/2024

108720 Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực, đường kính 12mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 20122022/Yuwonmeditech/ Hàn Quốc Còn hiệu lực
16/01/2024