STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108721 Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực, đường kính 5mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 20122022/Yuwonmeditech/ Hàn Quốc Còn hiệu lực
16/01/2024

108722 Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi, có dao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 20122022/Yuwonmeditech/ Hàn Quốc Còn hiệu lực
16/01/2024

108723 Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi, không dao, các cỡ 65 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 20122022/Yuwonmeditech/ Hàn Quốc Còn hiệu lực
16/01/2024

108724 Troca nhựa nhiều cổng, dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1623/DMED/BPL Đã thu hồi
20/07/2023

108725 Troca nhựa, dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0524/DMED/BPL Còn hiệu lực
02/05/2024