STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108726 Trocal nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Huy Phát Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
11/07/2020

108727 Trocal nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 168/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
11/07/2020

108728 Trocal nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 183/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Ovi Vina Còn hiệu lực
22/07/2020

108729 Trocal nhựa cho nội soi khớp vai (Disposable Trocar) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1701/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

108730 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 301/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019