STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108731 Trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191418 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

108732 Trocar TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

108733 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 1504-2022/BKQ-HHP Còn hiệu lực
06/06/2022

108734 Trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 27/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

108735 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 28/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023