STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108741 Trocar dẫn đường nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 003/PL/TNM/2023 Còn hiệu lực
31/01/2023

108742 Trocar dẫn đường nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 010/PL/TNM/2023 Còn hiệu lực
30/06/2023

108743 Trocar dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 191031-VP/PL CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK VIÊN PHÁT Còn hiệu lực
31/10/2019

108744 Trocar dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 110722/PL/MC Còn hiệu lực
11/07/2022

108745 Trocar dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THANH XUÂN 022024/KQPL-TX Còn hiệu lực
28/03/2024