STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108746 Trocar dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 110722/PL/MC Còn hiệu lực
11/07/2022

108747 Trocar dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THANH XUÂN 022024/KQPL-TX Còn hiệu lực
28/03/2024

108748 Trocar dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 476/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

108749 Trocar dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 30/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

108750 Trocar kèm cannula sử dụng một lần dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN 140524-GH-LAPRO-LN Còn hiệu lực
14/05/2024