STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108756 Trocar lồng ngực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 56 Còn hiệu lực
12/07/2023

108757 Trocar mở bụng dùng một lần trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐỨC TUẤN 04/2023 Còn hiệu lực
07/06/2023

108758 Trocar mở thành bụng trong phẫu thuật nội soi (dùng 1 lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 210623/170000034/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

108759 Trocar ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ MQ/CKPL-03 Còn hiệu lực
14/04/2022

108760 Trocar nhựa có dao dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 880/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/07/2021