STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108781 Tinh hoàn nhân tạo chứa dịch muối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2432A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2022

108782 Tinh hoàn nhân tạo chứa dịch muối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 0803/2022/PLTTBYT_TA Còn hiệu lực
10/03/2022

108783 Tip comb dùng cho máy tách chiết TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 20/2023/TBR-KQPL Đã thu hồi
11/10/2023

108784 Tip comb dùng cho máy tách chiết TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 20/2023/TBR-KQPL Còn hiệu lực
02/01/2024

108785 Tip hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 05/2022/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022