STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108791 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 7 (CK7) và cytokeratin 8 (CK8) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3406/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

108792 Thuốc thử xét nghiệm định tính desmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3135/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

108793 Thuốc thử xét nghiệm định tính DNA Chlamydia trachomatis (CT) và/hoặc Neisseria gonorrhoeae (NG) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 215/NMD-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Qmedic Còn hiệu lực
24/08/2021

108794 Thuốc thử xét nghiệm định tính DNA Streptococcus nhóm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-07-26/2023/PL Còn hiệu lực
21/12/2023

108795 Thuốc thử xét nghiệm định tính dùng Sars-CoV-2 Dùng cho máy PCR TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN 09/2022/BA-PL Còn hiệu lực
05/04/2022