STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108801 Thuốc thử xét nghiệm định tính DNA Streptococcus nhóm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-07-26/2023/PL Còn hiệu lực
21/12/2023

108802 Thuốc thử xét nghiệm định tính dùng Sars-CoV-2 Dùng cho máy PCR TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN 09/2022/BA-PL Còn hiệu lực
05/04/2022

108803 Thuốc thử xét nghiệm định tính E-cadherin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2436/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2023

108804 Thuốc thử xét nghiệm định tính enzyme Arginase-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2501/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

108805 Thuốc thử xét nghiệm định tính enzyme Arginase-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4060/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2024